Gri Kutu Testleri

Gri kutu testleri, saydam kutu tekniği ile kara kutu test tekniklerinin birlikte kullanılmasıdır. Gri kutu testinde gereksinimleri...

Sistem Testleri

Geliştirilen sistemin performans, güvenirlilik, işlevsellik gibi özelliklerini değerlendiren testlerdir. Birim testlerde ve entegrasyon...

Birim Test

Metot, fonksiyon veya prosedür gibi bir kod parçasının kendisinden beklenen işlevselliği doğru olarak yerine getirdiğini ve hata...

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım testleri yazılım projelerinde daha az hatalı ürünler geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek olan en önemli araçlardan biridir....

Yazılım Test Yaşam Döngüsü

Yazılım Test Yaşam Döngüsü (STLC), yazılım test aşamalarını / adımlarını / safhalarını tanımlar. Bu kapsamda bir çok farklı çalışma...

Yazılım Kalite Kontrol

Yazılım projelerinde ortaya çıkan ürünlerde kalite gereksinimleri karşılamak için gerçekleştirilen bir dizi faaliyette verilen isimdir....

Kabul Testleri

Müşteri/Kullanıcı/İş gereksinimlerinin doğrulanması ile gerçekleştirilir. Bunun için her bir kullanıcı gereksinimini doğrulayacak olan...

Yazılım Kalite Güvencesi

Yazılım Kalite Güvencesi, hangi perspektiften olursa olsun yazılımda kalitenin sağlanması için yazılım mühendisliği süreçlerinde...

Yazılım Kalitesi Nedir?

Yazılım kalitesi, geliştirilecek olan yazılımın kendisine ait açık veya gizli olan gereksinimlere ve beklentilere uygunluk derecesidir....

1
2