top of page

Entegrasyon (Tümleştirme) Testleri

Bir yazılım projesinde birim testlerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasından sonra entegrasyon testleri başlar. Birim testlerde amaç modüllerin ayrı ayrı kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirdiğinin gösterilmesi iken entegrasyon testlerinin amacı bir araya gelerek entegre edilmiş olan bir yazılımın içerisindeki bileşenlerin birbirleriyle uyum içerisinde doğru bir şekilde çalıştığının ve bileşenlerin kendilerine ait  gereksinimleri yerine getirdiğinin doğrulanmasıdır.


Bu testlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan test durumları yazılım gereksinimleri ile arayüz gereksinimlerinden çıkartılır.


Entegrasyon testleri gerçekleştirilirken big bang, aşağıdan-yukarıya veya yukarıdan-aşağıya olmaz üzere farklı stratejiler kullanılabilir.


Big bang stratejisine göre geliştirilen tüm üst ve alt seviye modüller birbirleri ile entegre edildikten sonra testler başlar. Bu stratejide sistem bir bütün olarak ele alınarak testler icra edildiğinden testlerin gerçekleştirilmesi hızlıdır ve zamandan tasarruf edilir. Ancak bir hata çıkması durumunda bu hatanın hangi seviye katmandan geldiği veya hangi modülden kaynaklandığının tespitinde zorluklar yaşanabilir.


Aşağıdan-yukarıya entegrasyon test stratejisi öncelikle birim testlerin yapılmasıyla başlar. Birim testleri başarıyla tamamlanan alt seviye modüller birbirleri ile entegre edilir. Bu entegrasyondan sonra alt seviye modüller ile ilgili entegrasyon testleri icrâ edilir. Bu testlerin başarılı bir şekilde sonlandırılmasından sonra bir üst katman modülleri sisteme entegre edilir ve gerekli entegrasyon testleri icrâ edilir. Bu entegrasyon tüm sistem inşâ edilinceye ve entegrasyon testleri başarıyla sonuçlanıncaya kadar devam eder.  Bu tür entegrasyon test yaklaşımında temel şart entegre edilecek tüm aynı seviye modüllerin hepsinin birim testlerinin başarıyla tamamlanmış olarak entegrasyona hazır olmasıdır.


Yukarıdan-aşağıya entegrasyon test stratejisi öncelikle sistem için en üst modülün (en dış modül, genellikle kullanıcı grafik arayüz modülü) test edilmesi ile başlar. Bu modülün ihtiyaç duyduğu alt modüllerin stubları kullanılır.  Bu yaklaşımda bir çok stubın yazılması gerekir.  En üst modül başarılı şekilde test edildikten sonra bir alt seviye modüller sisteme entegre edilir. Bu entegrasyondan sonra gerekli alt seviye entegrasyon testleri icrâ edilir. Bu durum en alt seviye modüller entegre edilinceye ve entegrasyon testleri başarıyla sonuçlanıncaya kadar devam eder.

283 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page