top of page

Kabul Testleri

Müşteri/Kullanıcı/İş gereksinimlerinin doğrulanması ile gerçekleştirilir.

Bunun için her bir kullanıcı gereksinimini doğrulayacak olan test durumları ve test senaryoları oluşturulur. Geliştirilen sistem, tanımlanan bu test durumları ve test senaryoları müşterinin de katılımı ile “kabul test planına” uygun olarak koşturulur.  Kabul testi literatür içerisinde, kullanıcı ile birlikte gerçekleştirilen testler olduğu için aynı zamanda kullanıcı kabul testi olarak da isimlendirilir.


İş/Müşteri gereksinimleri bir proje için en önemli kayıttır. Eğer proje sonucunda bu gereksinimlerin tam olarak karşılandığı gösterilemez ise proje başarılı bir şekilde tamamlandığı söylenemez. Bu nedenle geliştirilen sistemin bu gereksinimleri tam olarak kapsadığı ve gereksinimlere uygun olarak çalıştığı kabul testleri sırasında gösterilmelidir.


Kabul testlerinde karşımıza çıkan en önemli soru kabul test durumu ve senaryolarının kimin tarafından yazılacağıdır. Kabul testlerinin yazılması direk olarak müşteri tarafından yazılabileceği gibi, projenin test ekibi tarafından da yazılabilir. Eğer test durumları ve senaryoları test ekibi tarafından yazılmışlar ise testler başlamadan mutlaka  müşteri onayı alınıp kullanılmalıdır.


Kabul testleri için aşağıdaki adımlar bir süreç olarak işletilebilir:


  1. Müşteri gereksinimlerini belirle ve belgelendir

  2. Kabul test planını hazırla

  3. Müşteri gereksinimlerini doğrulayacak test durumu ve senaryoları hazırla

  4. Test Hazırlık Gözden geçirme toplantısında hazırlanan test durumu ve senaryolarını onayını al.

  5. Kabul testleri için gerekli test ortamını hazırla.

  6. Sistem testlerinin başarıyla sonuçlanmasından sonra kabul testlerini gerçekleştir.

  7. Kabul test planında belirtilen Kabul Kriterlerine ulaşıncaya kadar testleri gerçekleştir.

  8. Test sonuçlarını belgelendir ve müşteriye onaylat.

Kabul testleri bir yazılım projesinin başarısında en kritik adımdır. Başarısı müşteri  memnuniyetidir.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page