top of page

Yazılım Kalitesinde Farklı Perspektifler

Kalite denildiğinde farklı perspektiflerin (boyutların) var olduğu bilinmelidir. Yazılım Kalitesi de aynı perspektiflere sahiptir.

Bir yazılımın kalitesinde aşağıdaki perspektifler vardır:


İşlevsellik (Functionality): Yazılımın belirtilen veya kendinden beklenen işlevleri yerine getirme yeteneği.


Performans (Performance) : Belirli bir yük altında yazılımın performansı, beklenen hızda cevap verebilme süresi.


Erişilebilirlik (Accessibility) : Özellikle engelli kullanıcılara yönelik olarak ekran büyüteci veya ses tanıma gibi özellikleri sayesinde  yazılımın rahatça kullanılabilme derecesi.


Güvenlik (Security): Yazılımın yetkisiz erişime, gizliliğin ihlal edilmesine, hırsızlığa, veri kaybına vb. karşı korunma derecesi.


Test edilebilirlik (Testability): Yazılımın kolayca test edilebilmesi.


Güvenilirlik (Reliability): Belirtilen süre zarfında belirtilen şartlar altında yazılımın gerekli bir işlevi hatasız olarak yapma yeteneğidir.


Kullanılabilirlik (Usability): Yazılımın kullanım kolaylığı derecesi.


Uyumluluk (Compatibility): Farklı işletim sistemi, farklı tarayıcı ortamlarında yazılımın kullanım uygunluğu.


Eşzamanlılık (Concurrency): Yazılımın birden fazla isteği aynı anda sunma yeteneği.


Yüklenebilirlik (Installability): Yazılımın belirli bir ortama kurulabilme kabiliyeti.


Yerelleştirilebilirlik (Localizability): Yazılımın farklı dillerde, saat dilimlerinde vb. kullanılabilme yeteneği.


Sürdürülebilirlik (Maintainability): Yazılımın değiştirilme kolaylığı yeni özellikler ekleme, var olan özellikleri geliştirme veya hataları düzeltme gibi.


Taşınabilirlik (Portability): Yazılımın bir konumdan diğerine kolayca aktarılabilme özelliği.


Ölçeklenebilirlik (Scalability): Yazılımın kendisinden beklenen işlem taleplerinde meydana gelen değişikliklere yanıt olarak yazılımın performansını artırma veya azaltma ölçüsüdür.


Burada belirttiğimiz gibi kalite birden fazla perspektiften incelenir. Bu nedenle “bu yazılım çok kaliteli” denilirse; “hangi perspektif açısından kaliteli” diye sorulmalıdır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page