top of page

Yazılım Testinin 7 İlkesi

ISTQB müfredatı ile tanımlanan bu temel test prensipleri, test ekiplerinin test süreçlerini daha etkin hale getirmelerine, zamanlarını ve...

Test Tasarım Belirtimleri Belgesi

Test tasarım belirtimleri belgesi, gereksinim ve tasarım belgelerine göre  testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli test koşullarını...

Test Koşturma Belgeleri

Yazılım Test faaliyetleri gerçekleştirilen aşağıda verilen çıktılar Test Mühendisleri tarafından hazırlanır: 1.    Test Logları (Seyir...

Test Özeti Belgesi

Gerçekleştirilen test eylemlerinin ve test sonuçlarının değerlendirildiği belgedir. Genellikle bu bölüm yapılan tüm testlere genel bir...

Hata Nedir ?

Yazılım Hatası , yazılım ürününde ürünle ilgili yazılım gereksiniminde belirtilen özelliklerin  veya son kullanıcı beklentilerinin...

Hata Yaşam Döngüsü

Hata Yaşam Döngüsü (Bug Life cycle), bir hatanın açılışından kapanmasına kadar geçirdiği evreler olarak tanımlanabilir. Yazılım...

Hatalar Nasıl Raporlanır?

Yazılım test edildikçe hatalar ortaya çıkacaktır. Bu hataların yazılım geliştiricilere bildirilmesi, bildirilen hatların düzeltildikten...

Hata Ciddiyet Dereceleri

Hata Ciddiyet dereceleri ortaya çıkan hataların yazılım kalitesi üzerindeki etkisine göre sınıflandırılmasıdır. Test koşturmalarında...

Hata Önceliği

Hata Önceliği (Defect Priority) bir hatanın tespitinin önemini veya aciliyetini belirtir. Bu öncelik hatayı tespit eden test mühendisi...

Yazılım Test Planı

Yazılım Test Planı, test kapsamını ve faaliyetlerini açıklayan belgedir. Bir projedeki herhangi bir yazılımın resmen test edilmesinin...

İşlevsellik (Functional) Testleri

Bir bileşen veya sistemin işlevselliğini sınamak amacıyla gerçekleştirilen testlerdir. İşlevsellik testleri, gereksinimlerin uygulama...

Yineleme (Regression) Testleri

Yineleme (regresyon) testleri,  yazılımdaki değişikliklerin (iyileştirmelerin veya kusurların giderilmesinin) yazılımın ilgili diğer...

Performans Testleri

Geliştirilen yazılımın hedeflenen platform üzerindeki kaynak kullanımı da dahil olmak üzere birlikte çalışacağı diğer uygulamalar ile...

Uygunluk (Compliance) Testleri

Bir uygulamanın dahili veya harici standartlar ile farklı tarayıcılarda, işletim sistemlerinde veya donanın üstünde çalışmasının...

Güvenlik (Security) Testleri

Güvenlik Testi, sistemin güvenlik açıklarını ortaya çıkarmak ve veri ve kaynaklarının olası davetsiz misafirlerden korunmasını sağlamak...

Duman (Smoke) Testleri

Duman (Smoke) testleri kapsamlı bir planlama yapmadan hızlı bir şekilde yazılımın en önemli işlevlerinin çalışmasını değerlendirmek amacı...

Kara Kutu Testleri

Test edilecek olan sistemin iç işleyişi düşünülmeden icra edilen testlere “kara kutu testleri” denir. ISTQB bu konuyu iki kavram ile...

Beyaz (Saydam) Kutu Testleri

Beyaz kutu testi test durumu tasarımlarının yazılımın iç yapısı bilinerek gerçekleştirildiği bir test tasarım metodudur. Kara kutu...

1
2
bottom of page