top of page

Yazılım Test Planı

Yazılım Test Planı, test kapsamını ve faaliyetlerini açıklayan belgedir. Bir projedeki herhangi bir yazılımın resmen test edilmesinin temelini oluşturur.


Test Planları ile ilgili ISTQB Tanımları


Test planı: Amaçlanan test faaliyetlerinin kapsamını, yaklaşımını, kaynaklarını ve programını açıklayan bir belge. Test öğelerini, test edilecek özellikleri, test görevlerini, her görevi kimin yapacağını, test bağımsızlığının derecesini, test ortamını, test tasarım tekniklerini ve kullanılacak giriş ve çıkış kriterlerini ve bunların mantığını belirtir.  Test planlama sürecinin bir kaydıdır.

Master Test Planı: Birden çok test seviyesine hitap eden test planıdır.

Faz Test Planı: Herhangi bir test aşamasına hitap eden test planıdır.

Yazılım projelerinde proje başarısını doğrudan etkileyen eylemlerin başında test planlaması gelmektedir. Bu amaçla yazılım projelerinde farklı seviyelerde test planları hazırlanır. Bu planlarda test edilecek parçalar, özellikler (işlevsellik, performans, güvenlik, kullanılırlık vb.), icra edilecek görevler, çıktılar, gerekli kaynaklar, sorumluluklar, takvim ve gerekli onaylar tanımlanır.

Geliştirilen yazılımın özelliğine göre test eylemlerini daha doğru ve etkin gerçekleştirmek için farklı seviyelerde birden fazla test planı geliştirilebilir. Örneğin yazılım için en genel test yaklaşımını belirten Master Test Planı (Test Ana Planı), sistem testleri yaklaşımını belirten Sistem Test Planı, yazılım testleri yaklaşımını belirten Yazılım Test Planı, kullanıcı kabul testleri yaklaşımını belirten Kullanıcı Kabul Test Planı gibi.

Tüm bu planlar IEEE 829-1998 kapsamında belirtilen Test Planı şablonuna göre geliştirildiğinde aşağıdaki başlıkları kapsar:


1-Test Plan Tanımlayıcısı

2--Giriş Test Öğeleri

3-Test edilecek özelikler

4-Test edilmeyecek özelikler

5-Yaklaşım (Strateji)Geçme / Kalma Kriterleri

6-Testi Durdurma ve Teste Yeniden Devam Etme Kriteleri

7-Test Çıktıları

8-Test Görevleri

9-Çevresel İhtiyaçlar

10-Sorumluluklar

11-Personel ve Eğitim İhtiyaçları

12-Takvim

13-Riskler ve Öngörülmeyenler

14-Onaylar

📷

*Test Planı Tanımlayıcı:

 • Belge için benzersiz bir tanımlayıcıdır. (Yapılandırma Yönetim Sistemine sahipseniz, Yapılandırma Yönetim Sistemine uyun.)

Test Planı tanımlayıcı
Test Planı


*Giriş:

 • Test planına genel bir bakış sağlar.

 • Test Hedeflerini ve amaçlarını belirtir.

 • Test faaliyetleri ile ilgili varsa kısıtları içerir.

*Referanslar:

 • Test planı yazılırken bağlantılı diğer dokümanların listesi verilir. Bunlar:

 • Proje Planı

 • Yapılandırma Yönetim Planı

 • Risk planı vb.

*Test Öğeleri:

 • Test edilecek yazılımların tam listesini içerir.

*Test Edilecek Özellikler:

 • Test edilecek yazılımın / ürünün test edilecek özellikleri listelenir.

 • Test edilecek özelliklerin Gereksinim ve / veya Tasarım belirtimlerine referans verilebilir.

*Test Edilmeyecek Özellikler:

 • Test edilmeyecek yazılımın / ürünün özelliklerini listeleyin.

 • Bu özelliklerin test edilmemesinin nedenlerini belirtin.

*Yaklaşım:

 • Genel test yaklaşımdan bahsedilir.

 • Yapılması düşünülen test seviyeleri/çeşitleri belirtilir (eğer bir Master Test Planı ise), test türleri ve test yöntemleri [Manual / Automated; Beyaz Kutu / Siyah Kutu / Gri Kutu]

*Geçme / Kalan Kriterleri:

 • Her bir test maddesinin (yazılım / ürün) testi geçip geçirmediğini veya başarısız olup olmadığını belirlemek için kullanılacak ölçütler/kriterler belirtilir.

*Durdurma ve Yeniden Devam Etme Kriteri:

 • Sınama etkinliğini askıya almak için kullanılacak ölçütler/kriterler belirtilir.

 • Durdurulan testlere yeniden tekrar başlatılma kriterleri ile teste başlanıldığında tekrar yapılması gereken etkinlikleri belirtilir.

*Test Çıktıları:

 • Test faaliyetleri boyunca üretilecek test çıktıları listelenir. Bunlar:

 • Test Planı (bu belgenin kendisi)

 • Test Durumları

 • Test Komut Dosyaları (Script)

 • Vaka/ Hata Kayıtları

 • Test raporları

Test Ortamı:

 • Donanım, yazılım, ağ vb. gibi test ortamının özellikleri belirtilir.

 • Kullanılacaksa test araçları listelenir.

Tahminleme:

 • Test tahminlerinin bir özeti (maliyet veya emek) ve / veya ayrıntılı tahminlere bir bağlantı sağlanır.

Takvim:

 • Test faaliyetleri ile ilgili zamanlamanın bir özeti, anahtar test kilometre taşları ile detaylı bir takvim verilir.

Personel ve Eğitim İhtiyaçları:

 • Rol ve gerekli becerilere göre personel ihtiyaçları belirtilir.

 • Bu becerileri sağlamak için gerekli olan eğitim ihtiyaçları listelenir.

Sorumluluklar:

 • Her ekibin / rol / kişinin sorumlulukları listelenir.

Riskler:

 • Tanımlanan riskleri sıralanır.Her bir risk için etki azaltma planını ve acil durum planı belirtilir.

Varsayımlar ve Bağımlılıklar:

 • Bu planın hazırlanması sırasında yapılan varsayımlar ve Bağımlılıklar listelenir.

Onaylar:

 • Planı onaylayan kişilerin adları ve rolleri belirtilir.

 • Eğer plan yazdırılacak ise imza ve tarih için yer açılır.

2.173 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page