top of page

Kara Kutu Testleri

Test edilecek olan sistemin iç işleyişi düşünülmeden icra edilen testlere “kara kutu testleri” denir.

ISTQB bu konuyu iki kavram ile ifade etmiştir:


  1. Kara kutu testi: Bileşenin veya sistemin iç yapısı bilinmeden gerçekleştirilen işlevsel veya işlevsel olmayan testler.

  2. Kara kutu test tasarımı tekniği: Bileşenin veya sistemin iç yapısı bilinmeden, bileşenin veya sistemin işlevsel veya işlevsel olmayan gereksinimi analiz edilerek test durumları hazırlamak.

Bu yaklaşımda, test edilecek olan sistemin, belirlenen bir işlevsel gereksinimini doğrulamak için işlevselliğin gerektirdiği girdi ile yazılım çalıştırılıp çıktısı beklenen sonuç ile karşılaştırılır. Kara kutu olarak adlandırılmasının sebebi, test mühendisinin testi icrâ ederken programın iç yapısı ile kesinlikle ilgilenmemesidir. Bu nedenle bu testler yazılım geliştiricilerden çok test ekipleri tarafından icrâ edilir.Kara kutu  testlerinin amacı verilen girdiler ile istenilen çıktının elde edilmesidir. Bu nedenle yazılımın iç işleyişi ile ilgili diğer bilgilerle ilgilenilmez.


Kara kutu testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması iyi bir hazırlık ve planlamaya bağlıdır.


Kara Kutu testleri, entegrasyon, sistem ve kabul test seviyelerinde uygulanabilir. Bu teknik ile aşağıdaki hata tipleri tespit edilmeye çalışılır :


  1. Doğru olmayan veya hiç olmayan işlevlerin tespiti

  2. Arayüz hataları

  3. Performans hatları

  4. Veri tabanlarına ulaşma veya veri yapılarındaki hatalar

  5. İlklendirme veya sonlandırma hataları.

66 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page