top of page

Beyaz (Saydam) Kutu Testleri

Beyaz kutu testi test durumu tasarımlarının yazılımın iç yapısı bilinerek gerçekleştirildiği bir test tasarım metodudur.

Kara kutu testinde sistemin iç işleyişiyle ilgilenilmezken beyaz kutu testi tamamen sistemin iç yapısıyla ilgilenir.


Test verilerini seçmek için özellikle sistemin (yazılımın) iç verileri kullanılır.  Bu nedenle beyaz kutu testleri yazılımın iç yapısını bilen yazılımcılar tarafından gerçekleştirilir.


ISTQB bu tekniği aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

  1. Beyaz kutu testleri: Bileşen veya sistemin iç yapısının analizine dayanan testlerdir.

  2. Beyaz kutu test tasarım tekniği: Bir bileşen veya sistemin iç yapısının analizi ile test durumlarının hazırlanmasıdır.

Beyaz kutu testi ile programın içindeki hatalar araştırılır. Yazılımın kodu beyaz kutu testlerinin en önemli girdisidir. Koda ulaşım olmadan beyaz kutu testleri gerçekleştirilemez.


Rsk analizleri ve tasarım kısıtları beyaz kutu testlerinin planlanmasında, test araçlarının seçilmesinde, test verilerinin oluşturulmasında birer rehberdirler .


Beyaz kutu testleri aşağıdaki avantajları beraberinde getirir:


  • Kodun optimizasyonu gerçekleştirilir.

  • Kod içindeki fazla satırlar ayıklanarak ölü kod parçaları bulunur.

  • Kod içerisinde mantıksal gizli hatalar bulunur.

  • Kaynak kodun analiz edilmesi ve bu analize göre testlerin gerçekleştirilmesi ile yazılım içerisindeki hataların daha erken ve hızlı bulunur.

  • Proje kapsamında belirlenmiş olan kodlama rehberine uyumluluk, tasarım kararlarına kodlama içerisinde uyulup uyulmadığı saydam kutu testleri ile net olarak görülür.

  • Beyaz kutu testleri ile kod geliştirme desteklenir ve güçlendirilir. Yazılımcıların becerisi arttırılır.

Beyaz Kutu testleri, birim, entegrasyon ve sistem (yol analizleri kapsamında) test seviyelerinde uygulanabilir.

115 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page