top of page

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım testleri yazılım projelerinde daha az hatalı ürünler geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek olan en önemli araçlardan biridir. Bu nedenle öncelikle yazılım testinin ne olduğunu ve neyi amaçladığının öğrenilmesi gereklidir. Literatür içerisinde farklı yazılım test tanımlarına rastlanır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir:


 • Test geliştirilen yazılımın hata bulmak amaçlı işletilme sürecidir [1]

 • Yazılım testi geliştirilen bir bilgisayar programının kalitesinin ölçülmesi için kullanılan bir süreçtir [2]

 • Yazılım testi, bir programın davranışını dinamik yöntemlerle, sonsuz bir küme içinden belirli sayıda seçilen test durumlarını kullanarak, beklenen davranışa uymadığı durumları bulma işlemidir [3]

 • Bir sistemin veya bileşenin belirli  koşullar altında çalıştırılması, sonuçların gözlenmesi veya kaydedilmesi ve belirli özelliklerinin değerlendirilmesi  sürecidir [4]

 • Test, hata bulma amaçlı planlı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler dizisi, bir doğrulama metodudur [5]

 • Bir yazılım öğesinin mevcut ve olması gereken koşullar arasındaki farkın bulunarak analiz edilmesi ve yazılım öğesinin özelliklerini değerlendirilmesi sürecidir [6]

 • Test bir yazılım ürününün zayıf yönlerini veya makul hatalarını keşfetmek için gerçekleştirilen bir süreçtir [7]

 • Geliştirilen yazılım içerisinde hataların bulunması ve bunların düzeltildiğinin gösterilmesidir.


Tüm bu tanımlara bakıldığında görülmektedir ki test, geliştirilen yazılımın işlevsel olarak çalıştığını ve bu çalışmayla kullanıcı ihtiyaçlarının doğru bir şekilde sağlandığının gösterilmesidir. Bunun için testler ile ilgili tüm çıktılar bir kanıt olarak belgelendirilerek saklanır.

Bu tanımların referansları aşağıda verilmiştir:

 1. Glenford J. Myers. The Art of Software Testing. Publication info: New York : Wiley, c1979. ISBN: 0471043281

 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing

 3. IEEE Computer Society, A Guide to the Software Engineering Body of Knowledge,  

 4. IEEE 729/610.12, Glossary of Software Engineering Terminology, New York, 1990.

 5. Smith, M.D., Robson, D. J. “Object-Oriented Programming – the Problems of Validation”, CH2921-5/90/0000/0272$0.O1O 0 1990

 6. IEEE“Standard Glossary of Software Engineering Terminology (ANSI)”. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 1991.

 7. Myers, G., “The Art of Software Testing”, Wiley Interscience, 1979.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page